Kalendár primátora

02.09.2021 (ŠTVRTOK)

  • 08.00 – 10.30 hod. návšteva základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina pri príležitosti otvorenia nového školského roka
  • 10.30 – 11.00 hod. zasadnutie Krízového štábu mesta Žilina
  • 11.00 – 12.00 hod. pracovné stretnutie – systémy a služby pre samosprávu
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.00 hod. pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Centroprojekt Group
  • 14.00 – 15.00 hod. pracovné stretnutie – parkovacia politika
  • 15.30 – 16.00 hod. pracovné stretnutie s riaditeľom Občianskeho združenia Náruč
  • 16.00 – 17.00 hod. osobná pracovná agenda primátora

Informácie