Kalendár primátora

02.08.2022 (UTOROK)

  • 08.00 – 10.00 hod. stretnutia s vedúcimi odborov
  • 10.00 – 12.00 hod. pracovné stretnutie – činnosť odboru sociálneho a bytového
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 15.00 hod. pracovné stretnutie – činnosť oddelenia životného prostredia
  • 15.00 – 17.00 hod. pracovné stretnutie – činnosť odboru riadenia projektov a investícií

Informácie