Kalendár primátora

02.06.2022 (ŠTVRTOK)

  • 08.00 – 12.30 hod. návšteva volebného obvodu č. 7 (Bánová, Závodie, Žilinská Lehota)
  • 13.00 – 15.00 hod. zasadnutie Komory miestnych samospráv – ÚMR (územie miestneho rozvoja) Žilina, Radnica mesta Žilina
  • 15.00 – 16.30 hod. pracovná agenda primátora
  • 17.00 – 19.00 hod. stretnutie s občanmi, Bánová, Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8

Informácie