Kalendár primátora

02.06.2021 (STREDA)

  • 08.00 – 09.00 hod. pracovné stretnutie – nové programové obdobie
  • 09.00 – 11.00 hod. účasť na online konferencii URBIS Brno
  • 11.00 – 12.00 hod. pracovné stretnutie – Operačný program Integrovaná infraštruktúra
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.00 hod. zasadnutie Predstavenstva Združenia Región Beskydy
  • 14.00 – 16.00 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 16.00 – 17.30 hod. pravidelné stretnutie s tímom Žilina Beskydy 2026

Informácie