Kalendár primátora

02.03.2021 (UTOROK)

  • 08.00 – 09.00 hod. online schôdza Združenia K8 – sociálne veci
  • 09.00 – 10.00 hod. pravidelná online porada prednostu s vedúcimi odborov MsÚ
  • 10.00 – 11.00 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 11.00 – 12.00 hod. online zasadnutie Krízového štábu mesta Žilina
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 16.00 hod. interné pracovné stretnutie – ekonomika
  • 16.00 – 17.00 hod. osobná pracovná agenda primátora

Informácie