Kalendár primátora

02.02.2022 (STREDA)

  • 08.00 – 09.00 hod. pracovné stretnutie, 5. pluk špeciálneho určenia Žilina
  • 09.00 – 11.00 hod. poskytovanie služieb a riešení v oblasti verejnej dopravy
  • 11.00 – 12.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.30 – 16.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 16.00 – 17.00 hod. pracovná agenda primátora

Informácie