Kalendár primátora

01.12.2021 (STREDA)

  • 08.00 – 09.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 09.00 – 12.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 14.00 – 15.30 hod. pracovné stretnutia – odstraňovanie porúch po pokládke teplovodov
  • 15.30 – 17.00 hod. pracovná agenda primátora

Informácie