Kalendár primátora

01.07.2022 (PIATOK)

  • 08.00 – 09.00 hod. pravidelná porada – Útvar hlavného architekta mesta Žilina, Stavebný úrad
  • 09.00 – 12.00 hod. pravidelná porada vedenia mesta Žilina
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 16.00 hod. pracovná agenda primátora

Informácie