Kalendár primátora

01.07.2021 (ŠTVRTOK)

  • 08.00 – 09.00 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 09.00 – 11.00 hod. pracovné stretnutia so zamestnancami mestského úradu
  • 11.00 – 12.00 hod. neverejný workshop – Rozvoj animovaného filmu v Žiline – ako sa dá cez animovaný film budovať identita mesta a regiónu – Fest Anča/Žilina Beskydy 2026
  • 12.00 – 13.00 hod. pracovný obed
  • 13.30 – 14.30 hod. pracovné stretnutie – Mojšová Lúčka
  • 14.30 – 17.00 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 18.00 hod. otvárací ceremoniál – Fest Anča International Animation Festival

Informácie