Kalendár primátora

01.06.2022 (STREDA)

  • 07.30 – 08.00 hod. – interné pracovné stretnutie
  • 08.30 – 10.30 hod. – návšteva Základnej školy Námestie mladosti 1, Žilina – projekt druháci ZŠ
  • 10.30 – 11.00 hod. rozšírenie bikesheringu, stanica bikesheringu, Námestie mladosti 1, Žilina
  • 11.30 – 12.30 hod. obedná prestávka
  • 12.30 – 13.30 hod. pracovná agenda primátora
  • 13.30 – 16.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 16.00 – 16.30 hod. pracovná agenda primátora
  • 17.00 – 19.00 hod. stretnutie s občanmi, Trnové, Kultúrny dom

Informácie