Kalendár primátora

01.06.2021 (UTOROK)

  • 08.00 – 08.30 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 08.30 – 09.30 hod. pracovné stretnutie  – prevencia kriminality
  • 12.45 hod. SME konferencia Smart City Summit 2021 – TV štúdiu SME, Bratislava
  • 16.00 – 17.00 hod. osobná pracovná agenda primátora

Informácie