Kalendár primátora

01.03.2022 (UTOROK)

  • 08.00 – 11.00 hod. stretnutia s vedúcimi odborov
  • 11.00 – 12.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 16.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 16.00 – 17.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 17.00 hod. – stretnutie s občanmi – cyklotrasa M. R. Štefánika – výrub drevín

Informácie