Kalendár primátora

01.02.2022 (UTOROK)

  • 08.00 – 10.30 hod. stretnutia s vedúcimi odborov
  • 10.30 – 12.00 hod. online rokovanie Rady partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Žilinského kraja
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 16.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 16.00 – 17.00 hod. pracovná agenda primátora

Informácie