Kalendár primátora

Všetky podujatia úradu

06.06.2023 (UTOROK)

5. júna 2023

08.00 – 09.00 hod. interné pracovné stretnutie – Mestská knižnica Žilina 09.00 – 10.30 hod. webinár Finančná akadémia, Združenie miest a obcí Slovenska 10.30 – 11.30 hod. interné pracovné stretnutie – Mestský sociálny podnik Žilina 11.30 – 12.00 hod. pracovná agenda primátora 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka 13.00 – 14.00 hod. interné pracovné stretnutie […]

07.06.2023 (STREDA)

5. júna 2023

08.00 – 08.30 hod. pracovná agenda primátora 08.30 – 09.30 hod. interné pracovné stretnutie – Stavebný úrad 09.30 – 10.00 hod. pracovná agenda primátora 10.00 – 11.00 hod. interné pracovné stretnutie – Mestská polícia Žilina 11.00 – 12.00 hod. pracovná agenda primátora 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka 13.00 – 14.00 hod. interné pracovné stretnutie […]

08.06.2023 (ŠTVRTOK)

5. júna 2023

09.00 – 14.00 hod. pracovná cesta Zvolen – XXXV. riadny Snem Únie miest Slovenska 14.00 – 16.00 hod. pracovná agenda primátora 16.00 – 17.00 hod. interné pracovné stretnutie – Útvar hlavného architekta mesta Žilina

09.06.2023 (PIATOK)

5. júna 2023

08.00 – 09.00 hod. pravidelná porada – Stavebný úrad, Útvar hlavného architekta mesta Žilina 09.00 – 10.00 hod. pravidelná porada primátora 10.00 – 12.00 hod. 17. ročník dobrovoľníckeho podujatia Naše Mesto 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka 13.00 hod. Zamestnanecký deň