Kalendár primátora

Všetky podujatia úradu

04.10.2022 (UTOROK)

3. októbra 2022

08.00 – 09.30 hod. stretnutia s vedúcimi odborov mestského úradu 10.00 – 11.00 hod. otvorenie konferencie – 11. medzinárodná konferencia Dopravná infraštruktúra v mestách, Žilinská univerzita v Žiline 11.00 – 12.00 hod. pracovná agenda primátora 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka 13.00 – 15.00 hod. interné pracovné stretnutia 15.00 – 16.00 hod. pracovná agenda primátora

05.10.2022 (STREDA)

3. októbra 2022

09.00 – 10.00 hod. interné pracovné stretnutia 10.00 – 11.30 hod. slávnostné odovzdanie stavby Cyklomagistrála VD Žilina – Terchová, Radnica mesta Žilina 12.00 – 15.30 hod. pracovné rokovanie Regionálneho združenia miest a obcí Horného Považia, Château Gbeľany 16.00 – 17.00 hod. medzinárodný festival Deň architektúry 2022 – Bôrický park v minulosti a dnes, Park Ľudovíta […]

06.10.2022 (ŠTVRTOK)

3. októbra 2022

09.00 – 10.00 hod. pracovná agenda primátora 10.00 – 11.30 hod. interné pracovné stretnutia 11.30 – 13.00 hod. obedná prestávka 13.00 – 15.00 hod. pracovné stretnutia s vedúcimi odborov 15.00 – 16.00 hod. pracovná agenda primátora

07.10.2022 (PIATOK)

3. októbra 2022

08.30 – 09.30 hod. pravidelná porada – Útvar hlavného architekta mesta Žilina, Stavebný úrad 09.30 – 11.00 hod. pravidelná porada vedenia 11.00 – 12.30 hod. Beh pre najmenších – odovzdanie ocenení, Námestie Andreja Hlinku, Žilina 12.30 – 13.00 hod. obedná prestávka 13.00 – 16.00 hod. pracovná agenda primátora

09.10.2022 (NEDEĽA)

3. októbra 2022

15.00 hod. stretnutie so seniormi ZO JDS Zástranie, Kultúrny dom Zástranie 16.00 hod. krst nového CD Folklórneho súboru Rozsutec „Od Rozsutca šírym krajom“, Mestské divadlo Žilina