Kalendár primátora

Všetky podujatia úradu

02.02.2023 (ŠTVRTOK)

30. januára 2023

08.00 – 12.00 hod. pracovné stretnutie členov Oblastnej organizácie cestovného ruchu Mala Fatra 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka 13.30 – 16.00 hod. pracovné stretnutia – Centrum pre deti a rodiny Bytča, Humánny pokrok – združenie pre rozvoj ľudskosti a udržateľnosti 16.00 – 17.00 hod. interné pracovné stretnutie 17.00 – 18.00 hod. pracovná agenda primátora

03.02.2023 (PIATOK)

30. januára 2023

08.00 – 09.00 hod. pracovná agenda primátora 09.00 – 12.30 hod. pracovné stretnutie poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline, vedúcich zamestnancov Mestského úradu v Žiline a zástupcov mestských firiem 12.30 – 13.30 hod. obedná prestávka 13.30 – 18.00 hod. pracovné stretnutie poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline, vedúcich zamestnancov Mestského úradu v Žiline a zástupcov mestských firiem

04.02.2023 (SOBOTA)

30. januára 2023

09.00 – 12.00 hod. pracovné stretnutie poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline, vedúcich zamestnancov Mestského úradu v Žiline a zástupcov mestských