Tipy na výlety

Tenis

Tenis Digaňa

Tenisové kurty disponujú antukovým povrchom. Je tu možnosť výcviku s trénermi. Poskytuje služby požičovne a vypletania tenisových rakiet.

Adresa prevádzky: Karpatská, 010 08  Žilina

Tel.: +421 (0)907 845 547

E-mail: jdigana@pobox.sk

 

Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina

Tenisové kurty disponujú antukovým povrchom.  Možnosť večerného hrania pri umelom osvetlení. Adresa prevádzky:

Tulská 33, 010 08  Žilina

Tel.: +421 (0)41 565 17 63-5

E-mail: osbdza@osbdza.sk

Web: www.osbdza.sk

 

Tenisový klub Žilina

V tenisovom klube sa hrá výkonostný tenis pod dohľadom profesionálnych trénerov ale taktiež aj rekreačný tenis. Ponúka možnosť vypletania rakiet,  tenisový obchod a tenisový bar.

Adresa prevádzky: Za plavárňou 1, 010 08  Žilina

Tel.: +421 (0)41 286 12 18

E-mail: office@tenisovyklubzilina.sk

Web: www.tenisovyklubzilina.sk

 

Holiday Inn – Tenis Žilina

Hotel ponúka vonkajší tenisový kurt. Možnosť využiť tenisový kurt aj na organizovanie tenisových zápasov spojených s občerstvením na terase v blízkosti kurtu.

Adresa prevádzky: Športová 2, 010 01  Žilina

Tel.: +421 (0)41 505 09 50

E-mail: info@holidayinn-zilina.sk

Web: www.holidayinn-zilina.sk

 

Tenisová škola Fatraten

Tenisová škola ponúka tenisové kurzy pre deti, začiatočníkov i pokročilých. Ponúka služby opráv a vypletania rakiet.

Adresa prevádzky: areál kasární, Žilina – Závodie

Tel.: +421 (0)903 177 619

E-mail: tenis.fatraten@gmail.com

Web: www.fatraten.ic.cz