Sobášiaci poslanci

Sobášiaci poslanci

 • Ing. Ľubomír Bechný
 • Mgr. Denis Cáder
 • Mgr. Peter Cibulka
 • Karol Čepec
 • Mgr. Branislav Delinčák
 • Mgr. et. Mgr. Jana Filipová
 • Mgr. Ing. Patrik Groma, PhD.
 • Mgr. Karol Haas
 • Mgr. Dominik Hriník
 • PaedDr. Ľudmila Chodelková
 • Ing. Jozef Juriš, MBA
 • Ing. arch. Dušan Maňák
 • Mgr. Vladimír Randa
 • Mgr. Ján Rzeszoto
 • Mgr. Anton Trnovec
 • Mgr. Ing. Soňa Turčányiová
 • Ing. Ľuboš Plešinger
 • JUDr. Jozef Augustín, PhD., LL.M.
 • Ondrej Šoška

Prílohy na stiahnutie