Oddelenie vnútornej správy

Referát prevádzkovo – technický

 • zabezpečuje a vykonáva bežnú údržbu objektov v užívaní mestského úradu,
 • zabezpečuje prípravu a uskutočnenie volieb, referenda,
 • zabezpečuje upratovanie na mestskom úrade a Radnici mesta,
 • zabezpečuje vykonávanie revízií technických zariadení na mestskom úrade, Radnici mesta a v Dielni Budatín,
 • zabezpečuje bežnú údržbu a bežnú opravu mestských rozhlasov,
 • zabezpečuje prevádzku, bežné opravy, kontroly a údržby vozového parku mestského úradu,
 • zabezpečuje odvoz vyradeného majetku určeného na likvidáciu,
 • zabezpečuje činnosť informátorov,
 • zabezpečuje rozvoz stravy pre dôchodcov,
 • zabezpečuje rozdelenie listových zásielok na príslušné organizačné útvary,
 • zabezpečuje frankovanie a zapisovanie zásielok do podacieho hárku,
 • zabezpečuje odoslanie listových zásielok.

Oznamy