Oddelenie organizačné

Referát osvedčovania

  • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami,
  • plní úlohy integrovaného obslužného miesta,
  • vydáva hlasovacie preukazy .

Oznamy