Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Oddelenie výroby a servisu

  • zabezpečuje správu a údržbu detských ihrísk a mobiliáru,
  • zabezpečuje správu a údržbu verejných fontán,
  • zabezpečuje odťah motorových vozidiel
  • organizuje verejnoprospešné práce v meste,
  • zabezpečuje správu a údržbu vodovodov v majetku mesta,
  • zabezpečuje výrobu drobného mobiliáru pre potreby MsÚ,
  • vykonáva manipulačné práce a participuje na príprave podujatí organizovaných mestom,
  • zabezpečuje čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.

Oznamy