Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia