Oddelenie školstva a mládeže

Hlavný metodik mesta

  • poskytuje  odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam v oblasti:
  1. riadenia a zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu
  2. ustanovenia a činnosti orgánov školskej samosprávy
  • koordinuje metodickú činnosť pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení
  • koordinuje prácu s mládežou, mládežníckym parlamentom

Oznamy

Prílohy na stiahnutie