Úradné sekcie

Odbor kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja

  • navrhuje vecne príslušnému organizačnému útvaru predmetné projektové zámery za odbor a rozpracováva projektové zámery do zásobníka projektov,
  • pripravuje vecné zadania pre prieskumy trhu a pre súťaže na verejné obstarávanie,
  • odborne riadi a koordinuje procesy a postupy v súvislosti s Grantovým systémom mesta,
  • pripravuje podklady pre informovanie verejnosti o výzvach v rámci Grantového systému mesta.
  • príjem a evidencia oznámení o zriadení prevádzky na území mesta, zmene prevádzkových hodín, jednorazové predĺženie prevádzkového času, ukončenie činnosti prevádzky, dočasné uzatvorenie prevádzky,
  • vykonáva správu dane za užívanie verejného priestranstva na účely verejných zhromaždení, politických mítingov a prezentačných akcií podnikateľských subjektov

Oznamy

Agendy

Sekcie: