Úradné sekcie

Klientske centrum

Obmedzenie na pracovisku Matričného úradu a Osvedčovania listín a podpisov na listinách:

Dňa 30.07.2021 (piatok) bude z technických príčin pracovisko Matričného úradu a Osvedčovania listín a podpisov na listinách v Klientskom centre na Mestskom úrade v Žiline verejnosti k dispozícii len do 10,30 hod.

Ďakujeme za pochopenie a za prípadné nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.

 

Všetky služby (vrátane matriky) v Klientskom centre úradu (Námestie obetí komunizmu 1) sú verejnosti k dispozícii v úradných hodinách (pokiaľ nie je v oznamoch špecifikované inak). V priestoroch mestského úradu je potrebné dodržiavať platné protiepidemické nariadenia. Povinný je respirátor, rúško alebo iné vhodné prekrytie úst a horných dýchacích ciest, dezinfekcia rúk či rozostupy.

Pracovisko Ohlasovne pobytu Žilina (evidencie obyvateľov) v Klientskom centre Ministerstva vnútra SR (v budove Europalace, Vysokoškolákov 33B) na žilinskom sídlisku Vlčince je pre verejnosť k dispozícii v režime určenom ministerstvom či Okresným úradom v Žiline. Viac informácií tu: https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=28.

Pracoviská:

 • Doprava a komunálne služby
 • Evidencia budov
 • IOMO
 • Matričný úrad
 • Miestne dane a poplatky
 • Osvedčovanie listín a podpisov na listinách
 • Podateľňa
 • Pokladnica – príjem a výdaj finančnej hotovosti, príjem platieb aj cez platobný terminál
 • Sociálne a bytové
 • Stavebný úrad
 • Životné prostredie

Oznamy