Úradné sekcie

Klientske centrum

Obmedzenie na pracovisku Matričného úradu a Osvedčovania listín a podpisov na listinách:

Vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu na Slovensku a prijaté opatrenia Vlády SR bude Klientske centrum Mestského úradu v Žiline fungovať od 29. novembra v upravených úradných hodinách od pondelka do piatku od 8.00 do 14.00 hod. Vstup do priestorov úradu bude naďalej regulovaný. Obmedzený je počet klientov v jednom momente v klientskom centre. K jednému pracovníkovi pri priehradke môže pristupovať len jeden klient. V odôvodnených prípadoch môže kompetentný pracovník centra alebo príslušník mestskej polície vykonávajúci dohľad povoliť aj možnosť doprovodu. 

Ďakujeme za pochopenie a za prípadné nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.

 

Všetky služby (vrátane matriky) v Klientskom centre úradu (Námestie obetí komunizmu 1) sú verejnosti k dispozícii v úradných hodinách (pokiaľ nie je v oznamoch špecifikované inak). V priestoroch mestského úradu je potrebné dodržiavať platné protiepidemické nariadenia. Povinný je respirátor, rúško alebo iné vhodné prekrytie úst a horných dýchacích ciest, dezinfekcia rúk či rozostupy.

Pracovisko Ohlasovne pobytu Žilina (evidencie obyvateľov) v Klientskom centre Ministerstva vnútra SR (v budove Europalace, Vysokoškolákov 33B) na žilinskom sídlisku Vlčince je pre verejnosť k dispozícii v režime určenom ministerstvom či Okresným úradom v Žiline. Viac informácií tu: https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=28.

Pracoviská:

 • Doprava a komunálne služby
 • Evidencia budov
 • IOMO
 • Matričný úrad
 • Miestne dane a poplatky
 • Osvedčovanie listín a podpisov na listinách
 • Podateľňa
 • Pokladnica – príjem a výdaj finančnej hotovosti, príjem platieb aj cez platobný terminál
 • Sociálne a bytové
 • Stavebný úrad
 • Životné prostredie

Oznamy