Úradné sekcie

Klientske centrum

Všetky služby (vrátane matriky) v Klientskom centre úradu (Námestie obetí komunizmu 1) sú verejnosti k dispozícii v úradných hodinách (pokiaľ nie je v oznamoch špecifikované inak).

Pracovisko Ohlasovne pobytu Žilina (evidencie obyvateľov) v Klientskom centre Ministerstva vnútra SR (v budove Europalace, Vysokoškolákov 33B) na žilinskom sídlisku Vlčince je pre verejnosť k dispozícii v režime určenom ministerstvom či Okresným úradom v Žiline. Viac informácií tu: https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=28.

Pracoviská:

  • Doprava a komunálne služby
  • Evidencia budov
  • Matričný úrad
  • Miestne dane a poplatky
  • Osvedčovanie listín a podpisov na listinách
  • Podateľňa
  • Pokladnica – príjem a výdaj finančnej hotovosti, príjem platieb aj cez platobný terminál
  • Sociálne a bytové
  • Stavebný úrad
  • Životné prostredie

Oznamy