Úradné sekcie

Klientske centrum

Všetky služby (vrátane matriky) v Klientskom centre úradu (Námestie obetí komunizmu 1) sú verejnosti k dispozícii v úradných hodinách (pokiaľ nie je v oznamoch špecifikované inak).

Pracovisko Ohlasovne pobytu Žilina (evidencie obyvateľov) v Klientskom centre Ministerstva vnútra SR (v budove Europalace, Vysokoškolákov 33B) na žilinskom sídlisku Vlčince je pre verejnosť k dispozícii v režime určenom ministerstvom či Okresným úradom v Žiline. Viac informácií tu: https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=28.

Pracoviská:

 • Doprava a komunálne služby
 • Evidencia budov
 • IOMO
 • Matričný úrad
 • Miestne dane a poplatky
 • Osvedčovanie listín a podpisov na listinách
 • Podateľňa
 • Pokladnica – príjem a výdaj finančnej hotovosti, príjem platieb aj cez platobný terminál
 • Sociálne a bytové
 • Stavebný úrad
 • Životné prostredie

Oznamy