Úradné sekcie

Klientske centrum

Mestský úrad v Žiline je od pondelka 10. mája otvorený pre verejnosť v predĺženom čase. K dispozícii sú všetky služby v Klientskom centre úradu (Námestie obetí komunizmu 1) v úradných hodinách v pondelok, utorok a vo štvrtok od 8.00 do 15.30 hod., v stredu v predĺžených úradných hodinách od 8.00 do 17.00 hod. a v piatok od 8.00 do 14.00 hod.

V priestoroch mestského úradu je potrebné dodržiavať protiepidemické nariadenia. Povinný je respirátor, dezinfekcia rúk či rozostupy. Pri vstupe do priestorov mestského úradu a klientskeho centra sú občania povinní preukázať sa platným negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo platným potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, dokladom o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 alebo iným dokladom preukazujúcim zdravotný stav či zdravotnú kontraindikáciu neumožňujúcu vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

Pracoviská Ohlasovne pobytu Žilina (evidencie obyvateľov) a Matričného úradu v Žiline v Klientskom centre Ministerstva vnútra SR (v budove Europalace, Vysokoškolákov 33B) na žilinskom sídlisku Vlčince budú pre verejnosť k dispozícii v režime určenom ministerstvom či Okresným úradom v Žiline. Viac informácií tu: https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=28.

Sekcie

 

V Klientskom centre zabezpečujeme:

 • vydávanie rybárskych lístkov, vydávanie a príjem žiadostí na pridelenie zbernej nádoby pre fyzické a právnickej osoby, vydávanie – sprievodného dokladu na vyšetrenie vzorky ošípanej v rámci domácej zabíjačky,
 • poskytovanie základných informácií z odboru,
 • vydávanie a príjem žiadostí a podnetov na výrub stromov na súkromných a mestských pozemkoch, príjem žiadostí a podnetov k výsadbe a údržbe mestskej zelene a detských ihrísk, vydávanie a príjem žiadostí na zápis do evidencie, resp. vyradenie samostatne hospodáriacich roľníkov.

Pracoviská:

 • Doprava a komunálne služby
 • Evidencia budov
 • IOMO
 • Miestne dane a poplatky
 • Osvedčovanie listín a podpisov na listinách
 • Pokladnica – príjem a výdaj finančnej hotovosti, príjem platieb aj cez platobný terminál
 • Podateľňa
 • Sociálne a bytové
 • Stavebný úrad
 • Životné prostredie

 

Oznamy