Sprostredkovateľský orgán pre IROP

Užitočné linky

RO pre IROP

https://www.mirri.gov.sk/

https://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1036

RO pre IROP

https://www.mirri.gov.sk/

https://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1036

Partnerská dohoda 2014-2020

www.partnerskadohoda.gov.sk

Rada partnerstva pre RIÚS ŽK

http://www.regionzilina.sk/sk/samosprava/odbor-so-ro-rop/odbor-implementacie-so/ro/aktuality-oznamy/rada-partnerstva-rius-zk.html

IPC ŽSK

http://www.zilinskazupa.sk/sk/eurofondy/informacno-poradenske-centrum-esif.html

ITMS 2014

www.itms2014.sk

Často kladené otázky ( FAQ )

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1134

Boj proti korupcii a oznamovanie podozrenia z protispoločenskej činnosti

Podozrenia na podvodné, korupčné či iné protizákonné správanie v súvislosti s využívaním prostriedkov Európskej únie v rámci projektov Integrovaného regionálneho operačného programu je možné nahlásiť na