Primátor mesta

Kalendár primátora

28 jún
08:00
-
19:00
28.06.2022 (UTOROK)
 • 08.00 – 08.30 hod. pracovná agenda primátora
 • 09.00 – 11.00 hod. spoločne stretnutie k spusteniu edukačnej kampane realizácie Integrovaného dopravného systému v Žilinskom kraji a priľahlých záujmových regiónoch, Úrad ŽSK, Komenského 8, Žilina
 • 13.00 – 14.00 hod.18. zasadnutie Predsedníctva ZMOS, hotel Patria, Štrbské Pleso
 • 14.00 – 19.00 hod. 14. zasadnutie Rady ZMOS, hotel Patria, Štrbské Pleso
29 jún
08:00
-
17:00
29.06.2022 (STREDA)
 • 08.00 – 09.30 hod. pracovná agenda primátora
 • 09.30 – 11.00 hod. pracovné stretnutie – cyklo chodníky
 • 11.00 – 12.00 hod. interné pracovné stretnutie
 • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
 • 13.00 – 16.00 hod. stretnutia s vedúcimi odborov
 • 16.00 – 17.00 hod. pracovná agenda primátora
30 jún
08:00
-
19:00
30.06.2022 (ŠTVRTOK)
 • 08.00 – 09.00 hod. návšteva Základnej školy Limbová, Žilina
 • 09.00 – 10.00 hod. návšteva Základnej školy Martinská, Žilina
 • 10.00 – 11.00 hod. odovzdanie Ceny primátora víťazke za kresbu v rámci kampane Červené stužky, Stredná zdravotnícka škola Žilina
 • 11.00 – 12.00 hod. interné pracovné stretnutie
 • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
 • 13.00 – 17.00 hod. pracovná agenda primátora
 • 19.00 hod. otvárací ceremoniál – 15. ročník Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča, Mestské divadlo Žilina
01 júl
08:00
-
16:00
01.07.2022 (PIATOK)
 • 08.00 – 09.00 hod. pravidelná porada – Útvar hlavného architekta mesta Žilina, Stavebný úrad
 • 09.00 – 12.00 hod. pravidelná porada vedenia mesta Žilina
 • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
 • 13.00 – 16.00 hod. pracovná agenda primátora
02 júl
14:00
-
19:00
02.07.2022 (SOBOTA)
 • 14.00 hod. posedenie pri príležitosti Dňa otcov (ZO JDS Žilina – Brodno,) hasičsky areál na Tobolkách v Brodne
 • 19.00 hod. záverečný ceremoniál – 15. ročník Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča, Mestské divadlo Žilina