Mestské zastupiteľstvo

Harmonogram zasadnutí

Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline na rok 2023

  • 21.02.2023
  • 25.04.2023
  • 27.06.2023
  • 26.09.2023
  • 12.12.2023

O zmene termínu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline spolu s odôvodnením bude primátor mesta informovať poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline a verejnosť najneskôr 14 dní pred dňom plánovaného zasadnutia.