Komisie

Komisia životného prostredia

predseda: Mgr. Ján Rzeszoto

 

podpredseda: Mgr. Zuzana Balogová

 

člen: Mgr. Iveta Martinková

 

členovia neposlanci:

Ing. Veronika Kubalová

Ing. Matej Jasenka, PhD.

Ing. arch. Pavol Kropitz

Ing. Stanislav Bořuta

Lukáš Bokůvka

Ing. Lucia Sibilová

Ing. Milan Hodas

Mgr. Gabriela Jánošíková

Ing. Darina Mikušová

Ing. Jozef Krautschneider

Mgr. Dominik Kianička

 

sekretár: Ing. Jakub Škarupa