Komisie

Komisia športu

Predseda:

Mgr. Dominik Hriník

Podpredseda:

Mgr. Róbert Kašša

Členovia:

Ondrej Šoška

Členovia – neposlanci:

Dalibor Andrisík

Mgr. Pavol Blasbalg

Karol Čepec

Mgr. Karol Haas

Mgr. Michal Kolárik

Ing. Juraj Petráš, MSc

Ing. Mária Wienerová

Mgr. Peter Zánický

Mgr. Marián Zrník

Sekretár:

Mgr. Matej Franek