Komisie

Komisia športu

predseda: Karol Čepec

podpredseda: Mgr. Dominik Hriník

 

členovia:

Ing. Peter Čerňan

Ondrej Šoška

Mgr. Róbert Kašša

 

členovia neposlanci:

Ing. Dušan Dobšovič

JUDr. Roman Jantošík

Bc. Matej Krško

Mgr. Marian Hurík

Mgr. Milan Ladiver

Marián Žucha

Mgr. Peter Zánický

Mgr. Ján Valúch

Mgr. Miroslav Chudík

 

sekretár: Mgr. Matej Franek