Komisie

Komisia sociálna, zdravotná a bytová

Predseda:

Ing. Barbora Birnerová, PhD.

Podpredseda:

Mgr. Martin Barčík

Členovia: 

Ing. Ľubomír Bechný

Mgr. Jana Filipová

MUDr. Igor Habánik

MUDr. Rastislav Johanes, PhD.

Členovia – neposlanci:

Mgr. Milada Bohovicová

PhDr. Martin Brňak, PhD.

PhDr. Soňa Holúbková

Mgr. Erika Kanátová

Mgr. Iveta Vavreková

MUDr. Marcela Poláčková

Mgr. Miroslava Šufáková

JUDr. Katarína Závodská-Chalmovská

Sekretár:

Bc. Patrícia Pálešová