Komisie

Komisia školstva a mládeže

Predseda:

PaedDr. Ľudmila Chodelková

Podpredseda:

Ing. Barbora Birnerová, PhD.

Členovia:

Mgr. Peter Cibulka

Členovia – neposlanci:

Mgr. Ladislav Baranyai, PhD.

Mgr. Ján Kotman

Jakub Kovačik

Bc. PaedDr. Katarína Kutlíková

PhDr. Alena Mičicová

Mgr. Mária Mihálková

Ing. Tomáš Mikluščák, PhD.

Mgr. Zuzana Požoniová

Mgr. Emília Talafová

Mgr. Jana Zrníková

PaedDr. Dáša Švaňová

Sekretár:

Ing. Michaela Mráziková