Komisie

Komisia školstva a mládeže

predseda: PaedDr. Ľudmila Chodelková

podpredseda: Mgr. Karol Haas

 

člen: Mgr. Dominik Hriník

 

členovia neposlanci:

Ing. Boris Prievozník

Ing. Mária Wienerová

PhDr. Eva Dobšovič Mjartan

Mgr. Ján Kotman

Bc. Ján Gálik

PhDr. Alena Mičicová

Mgr. Ivana Dibdáková

Mgr. Jakub Kaprál, Dis.

Tomáš Ďuriš

Mgr. Martin Benikovský, PhD.

Mgr. Jana Zrníková

 

sekretár: Ing. Michaela Mráziková