Komisie

Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja

predseda: Ing. Ján Ničík

podpredseda: Ing. Ľuboš Plešinger

 

člen: Mgr. Ing. Patrik Groma, PhD.

 

členovia neposlanci:

Ing. Igor Cvacho

Ing. Martin Petrík

Mgr. Zuzana Ďurčová

PhDr. Soňa Řeháková

Ing. Michal Michalek

Olesya Besaraba, M.A.

Mgr. Michal Chudík

Ing. Lucia Šimo

Mgr. Marek Richter, PhD.

Ing. Milan Veliký

Mgr. Marek Adamov

Mgr. Peter Štanský

 

sekretár: Bc. Veronika Strýčková