Komisie

Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja

Predseda:

Ing. Ján Ničík

Podpredseda:

Mgr. Peter Cibulka

Členovia:

Ing. Patrik Groma, PhD.

Ing. Ľuboš Plešinger

Mgr. Marek Richter, PhD.

Členovia – neposlanci:

Mgr. Marek Adamov

Mgr. Petra Dubeňová

Ing. Lucia Ďurajková

Ján Glasnák

Mgr. Michal Jurecký

Ing. Michal Michalek

Ing. Bohuslava Trnovská

Ing. Milan Veliký

Sekretár:

Bc. Veronika Strýčková