Komisie

Komisia finančná a majetková

predseda: Ing. Martin Kapitulík

podpredseda: Mgr. Vladimír Randa

 

členovia:

Mgr. Mgr. Peter Steinhübl

Mgr. Ing. Soňa Turčányiová

Karol Čepec

PaedDr. Ľudmila Chodelková

 

členovia neposlanci:

Ing. Ľubor Labanič

Mgr. Miriam Šuteková

Mgr. Vanda Tuchyňová

Mgr. Ing. Karol Krutek

Ing. Dušan Tomašec

Ing. Jozef Cisarik

Ing. Elena Šuteková

Ing. Iveta Sedláková, PhD.

JUDr. Ing. Roman Kružliak

 

sekretár: Ing. Dagmar Slepičková