Granty a dotácie

Podpora extraligových klubov

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE ŠPORTOVEJ DOTÁCIE – PODPORA VRCHOLOVÉHO ŠPORTU – EXTRALIGOVÉ KLUBY –  PRE ROK 2022

v príprave …