Projekty

Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Lichardova, Žilina

Stav
Zrealizované
Dátum od
1. januára 2009
Cena
1 247 549 EUR

Spolufinancovanie: 62 377,47 €

Zdroj financovania: MVRR, Regionálny operačný program, opatrenie 1.1 – infraštruktúry vzdelávania

Rok: 2009