Projekty

Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Jarná, Žilina

Stav
Prebiehajúce
Dátum od
1. januára 2009
Cena
887 937 EUR

Spolufinancovanie: 44 396,83 €

Zdroj financovania: MVRR, Regionálny operačný program, opatrenie 1.1 – infraštruktúry vzdelávania

Stav: Ukončený

Rok: 2009