Projekty

Zvýšenie energetickej hospodárnosti a rozšírenie ZŠ Nám. mladosti 1, Žilina za účelom zlepšenia kvality vzdelávania

Stav
Zrealizované
Dátum od
1. januára 2010
Cena
2 105 402 EUR

Spolufinancovanie: 105 270,09 €

Zdroj financovania: MVRR, Regionálny operačný program, opatrenie 1.1 – infraštruktúry vzdelávania

Rok: 2010