Projekty

Žiť na predmestí je nuda – zriadenie nízkoprahového Centra na Bratislavskej ulici

Stav
Zrealizované
Dátum od
1. januára 2010
Cena
10 071 EUR

Spolufinancovanie: 40 282,94 €

Zdroj financovania: Dotačná schéma ÚV SR

Rok: 2010