Projekty

Terénna sociálna práca v obciach

Stav
Zrealizované
Dátum od
1. januára 2013
Cena
0 EUR

Spolufinancovanie: –

Zdroj financovania: Fond sociálneho rozvoja

Rok: 2013

O projekte: Zamestnanie 2 terénnych sociálnych pracovníkov na obdobie 4 rokov v Nízkoprahovovm centre Žilina.