Projekty

Social Literacy Training for Public Sector Staff

Stav
Prebiehajúce
Dátum od
1. januára 2012
Cena
10 128 EUR

Spolufinancovanie: – €

Zdroj financovania: LIFELONG LEARNING PROGRAMME, Grundtvig

Rok: 2012

O projekte: Medzinárodný projekt je zameraný na rozvoj komunikačných a sociálnych zručností pracovníkov verejnej správy prostredníctvom e-learningového vzdelávania, výmena skúseností s inými krajinami.