Projekty

Rozšírenie aktivít rodinného centra aj pre seniorov

Stav
Zrealizované
Dátum od
1. januára 2012
Cena
1 200 EUR

Spolufinancovanie: – €

Zdroj financovania: Nadácia ORANGE

Rok: 2012