Projekty

Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina – Vlčince

Stav
Prebiehajúce
Dátum od
1. apríla 2021
Dátum do
26. januára 2022
Cena
446 108 EUR
Spolufinancovanie
22 305 EUR

Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina – Vlčince

Na žilinskom sídlisku Vlčince – Fatranská ulica zrevitalizuje mesto Žilina vnútroblok, v rámci schváleného projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina – Vlčince“, s kódom 302041U410.

Celkové schválené oprávnené výdavky projektu: 446 108,12 EUR

Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 423 802,71 EUR

Vlastné spolufinancovanie: 22 305,41 EUR

Predmetom riešenia projektu je revitalizácia vybraných plôch vnútrobloku na ulici Fatranská na sídlisku Vlčince, ktorý ako najväčšie sídlisko v Žiline má výbornú dostupnosť do centra mesta a bohatú občiansku vybavenosť. Primárnou myšlienkou je vytvorenie voľne prístupného verejného priestranstva v zastavanom území za účelom poskytnutia možností aktívneho trávenie voľného času s dôrazom na environmentálne riešenie situácie a zlepšenie životného prostredia. V rámci realizácie projektu dôjde k odstráneniu nezdravých alebo poškodených drevín, výsadbe novej zelene, rastlín, krov a stromov, rekonštrukcií spevnených plôch – chodníkov, osadeniu mestského mobiliáru, inštalácií stĺpového osvetlenia a vybudovaniu športových zón pre všetky vekové kategórie.

Obdobie realizácie: 04/2020- 03/2021

Hlavný cieľ projektu:

Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom

budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Hlavná aktivita projektu: Regenerácia vnútrobloku na ulici Fatranská v Žiline s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene

Očakávane výsledky projektu:

  • Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach: 32 930 m2