Projekty

Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina – Vlčince

Stav
Zrealizované
Dátum od
1. apríla 2021
Dátum do
22. decembra 2021
Cena
354 815 EUR
Spolufinancovanie
48 516 EUR

logo európsky fond regionálneho rozvoja

Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina – Vlčince

Na žilinskom sídlisku Vlčince – Fatranská ulica zrevitalizovalo mesto Žilina vnútroblok, v rámci schváleného projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina – Vlčince“, s kódom 302041U410.

Celkové schválené oprávnené výdavky projektu: 322 420,16 EUR

Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 306 299,15 EUR

Vlastné spolufinancovanie: 16 121,01 EUR

Predmetom riešenia projektu bola revitalizácia vybraných plôch vnútrobloku na ulici Fatranská na sídlisku Vlčince, ktorý ako najväčšie sídlisko v Žiline má výbornú dostupnosť do centra mesta a bohatú občiansku vybavenosť. Primárnou myšlienkou je vytvorenie voľne prístupného verejného priestranstva v zastavanom území za účelom poskytnutia možností aktívneho trávenie voľného času s dôrazom na environmentálne riešenie situácie a zlepšenie životného prostredia. Realizácia projektu priniesla odstránenie nezdravých alebo poškodených drevín, výsadbu novej zelene, rastlín, krov a stromov, rekonštrukciu spevnených plôch – chodníkov, osadeniu mestského mobiliáru a vybudovaniu športových zón pre všetky vekové kategórie.

Obdobie realizácie: 04/2021- 12/2021

Hlavný cieľ projektu:

Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Hlavná aktivita projektu: Regenerácia vnútrobloku na ulici Fatranská v Žiline s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene

Očakávane výsledky projektu:

  • Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach: 32 930 m2