Projekty

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou, Školská 49, Žilina za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jej kapacity

Stav
Zrealizované
Dátum od
1. januára 2009
Cena
994 110 EUR

Spolufinancovanie: 49 705,49 €

Zdroj financovania: MVRR, Regionálny operačný program, opatrenie 1.1 – infraštruktúry vzdelávania

Rok: 2009