Projekty

Nové prístupy pri znižovaní mestskej a environmentálnej kriminality – NAUCER

Stav
Zrealizované
Dátum od
1. januára 2012
Cena
140 215 EUR

Spolufinancovanie: 14 207,00 €

Zdroj financovania: European Commission

Rok: 2012