Projekty

Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Brodno

Stav
Prebiehajúce
Dátum od
1. septembra 2022
Dátum do
31. januára 2023
Cena
113 574 EUR
Spolufinancovanie
68 144 EUR

logo

Predmetom projektu je vybudovanie kvalitného multišportového ihriska, ktoré bude slúžiť pre žiakov ZŠ Brodno a čiastočne pre verejnosť. Konkrétne sa jedná o revitalizáciu existujúceho, no nevyužívaného tenisového ihriska. Stavba bude slúžiť na športové aktivity: malý futbal, volejbal, nohejbal, tenis, basketbal. Ide o návrh multifunkčného ihriska o rozmeroch 18x33m s mantinelom po obvode, záchytnými sieťami, vysunutými bránkoviskami, osvetlením a s príslušnými spevnenými plochami a mobiliárom. Prístup bude zabezpečený 2 vysunutými  vstupmi v smere od školy.

Súčasťou ihriska je vybudovanie potrebných spevnených plôch pozdĺž vstupnej strany na ihrisko, kde sú navrhnuté lavičky a chodníky pre peších, prepájajúce ihrisko s existujúcimi spevnenými plochami v okolí školy, tak aby bol prístup na ihrisko po chodníku a nie po tráve.

Navrhovaným urbanistickým riešením sú rešpektované a zachovávané danosti územia a bezprostredného okolia, nebudú vytvorené nové športové plochy, ale budú obnovené existujúce tak, aby spĺňali súčasné požiadavky na kvalitu a materiálové prevedenie športových plôch, povrchov.

Začiatok realizácie aktivít projektu: 09/2022
Ukončenie realizácie aktivít projektu: 01/2023

Cena celkom: 113 574,- EUR
Výška príspevku: 45 429,60,- EUR (40%)
Spolufinancovanie: 68 144,40,- EUR (60%)