Projekty

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Stav
Zrealizované
Dátum od
1. januára 2013
Cena
1 180 EUR

Spolufinancovanie: 118,00 €

Zdroj financovania: Dotácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Rok: 2013

O projekte: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti a skvalitnenie života občanov mesta Žilina, najmä zdravotne rizikovým občanom. Aktivity projektu sú spojené so zabezpečením a prevádzkou sociálnej služby elektronického monitorovania a signalizácie potreby pomoci.