Projekty

Modernizácia detského dopravného ihriska

Stav
Zrealizované
Dátum od
14. februára 2023
Dátum do
12. októbra 2023
Cena
39 934 EUR

Názov projektu

Modernizácia detského dopravného ihriska

Zdroj financovania

Nadácia KIA Slovakia

Krátky opis projektu

Nákupom interaktívnych vyučovacích pomôcok sa podarilo využiť potenciál dopravného ihriska čím sa stalo jedným z najmodernejších v SR.

V súčasnosti je potrebné zlepšovať pripravenosť detí na nástrahy dopravného systému najmä praktickými ukážkami.

Získaním moderných vyučovacích pomôcok (interaktívna tabuľa s projektorom a notebookom, 2 ks okuliarov simulujúcich opitosť a nadrogovanie, prenosné dopravné ihrisko a 2 ks výučbových automobilových trenažérov) vzniklo v meste Žilina jedno z najmodernejších dopravných ihrísk na Slovensku. To je predpokladom pre zatraktívnenie výučby dopravnej výchovy aj u detí vyšších ročníkov, kde prax ukazuje na vysokú rizikovosť práve mladých vodičov v cestnej premávke.

Vyučovanie dopravnej výchovy v súčasnosti prebieha na Detskom dopravnom ihrisku, ktorého vybavenie je staršie a postačuje len na výuku detí predškolského veku a I. stupňa ZŠ.

Prax a dopravné štatistiky však poukazujú, že je potrebné sa zamerať aj na staršie deti – II. stupeň ZŠ a prvé ročníky SŠ, pre ktorých je výchova v správaní sa v cestnej premávke rovnako dôležitá, nakoľko sa pohybujú na rôznych nemotorových dopravných prostriedkoch a často sú účastníkmi dopravných nehôd.

Očakávané kvalitatívne výsledky projektu:

  • Zatraktívnenie problematiky dopravnej výchovy pre deti počas aj mimo školského vyučovania.
  • Eliminovanie dopravných nehôd s účasťou detí a mládeže a následkov na zdraví.
  • Zvýšenie základného právneho vedomia u detí ohľadom bezpečného správania sa v cestnej premávke.

Hlavný cieľ projektu

Cieľom projektu je zatraktívnenie a rozšírenie výučby dopravnej výchovy pre deti a mládež v snahe eliminovať počet nehôd spôsobených najmladšími účastníkmi cestnej premávky.

Miesto realizácie projektu

Detské dopravné ihrisko – Nanterská 29, 010 08 Žilina-Vlčince

Celkový rozpočet projektu: 39 933,81 EUR