Projekty

Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných mestských častí mesta Žilina

Stav
Zrealizované
Dátum od
11. júna 2014
Dátum do
15. septembra 2015
Cena
263 135 EUR

Spolufinancovanie: 13 285,25 €

Zdroj financovania: MH SR, RO SOP PaS, opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Rok: 2010