Projekty

Mestská krajina – revitalizácia zelene v okolí Supermarketu TESCO Hájik

Stav
Zrealizované
Dátum od
1. januára 2009
Cena
4 672 EUR

Zdroj financovania: Nadácii Pontis

Rok: 2009

O projekte: Grant predstavoval 40% rozpočtu. Obnova a výsadba zelene v blízkosti supermarketu TESCO, osadené nové lavičky, hojdačka a kolotoč, ktoré môžu využívať nielen deti zo sídliska Hájik.