Projekty

Mesto Žilina bude realizovať projekt so skráteným názvom SOLEZ, ktorý je zameraný na znižovanie uhlíkových emisií v mestách

Stav
Zrealizované
Dátum od
1. júna 2016
Dátum do
1. júna 2019
Cena
144 455 EUR
Spolufinancovanie
25 492 EUR

V mesiaci jún bol Spoločným technickým sekretariátom vo Viedni (JTS Wien) schválený projekt s názvom Inteligentné riešenia na podporu nízkoemisných zón a ďalších politík na znižovanie uhlíkových emisií v mestách EÚ, ktorý sa podával v rámci vyhlásenej výzvy programu Interreg Central Europe, a v ktorom mesto Žilina figuruje ako riadny člen. Na podporu aktivít a implementáciu projektu mesto Žilina získa finančný príspevok z ERDF vo výške 144 454,95 EUR formou následnej refundácie. Mesto sa na projekte bude podieľať spolufinancovaním 15% čo je 25 492,05 EUR.

Cieľom projektu je zlepšiť kapacity pre plánovanie mobility vo funkčných mestských oblastiach s cieľom znížiť emisie CO2. Okrem sprievodných podujatí zameraných na osvetu a riadenie aktivít v oblasti plánovania nízkouhlíkových opatrení v rámci udržateľnej mestskej mobility sú hlavnými aktivitami projektu vypracovanie Akčného plánu nízkouhlíkovej mobility, realizácia opatrení v oblasti inteligentného parkovania a výskum v oblasti využívania elektrických autobusov v prímestskej zóne mesta.

Projekt bude trvať 36 mesiacov so začiatkom od 01.06.2016

Web: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/SOLEZ.html#News&Events